logo mobile
Dret de família

Advocat de família a Tarragona

El dret de família regula tot allò que té a veure amb les relacions familiars, sigui en l’àmbit econòmic, patrimonial o personal. Cada cas és un món, però, per norma general, s’intenta negociar per la via amistosa abans d’arribar a judici.

Com
et podem
ajudar?

Com et podem ajudar?

La família perfecta no existeix. De vegades sorgeixen conflictes en els quals es fa necessari que hi intervingui alguna figura mediadora. A Virginia Peña Advocats sabem que aquest tipus de casos solen tenir una alta càrrega emocional, de manera que la nostra empatia hi juga un paper fonamental.

Crisi matrimonial

Defensem els teus interessos legals en processos judicials de separació, divorci i nul·litat matrimonial.

Guarda i custòdia

Organitzem la convivència i la cura de fills menors d’edat en casos de nul·litat matrimonial, divorci o separació.

Modificació de mesures

Sol·licitem l’adequació a la teva situació actual de les mesures econòmiques i familiars preses en el moment de la sentència.

Execució de sentències

Si la teva exparella no compleix amb la sentència, presentem les demandes d’execució necessàries per fer complir els teus drets.

Impagament de pensions

Obliguem al compliment del conveni establert en la sentència en cas d’impagament de pensions, siguin alimentàries o econòmiques.

Mesures judicials de suport a persones amb discapacitat

Gestionem el procediment d’adopció de les mesures que més convinguin a la persona en qüestió, basant-nos sempre en les seves necessitats concretes.

Et deus
estar preguntant...

Advocat de família a Tarragona

La tutela judicial efectiva garanteix que puguis iniciar un procediment judicial en defensa dels teus interessos. I també que aquest procés tingui totes les garanties legals, que puguis recórrer contra la sentència en cas que ho consideris oportú i que es compleixin tots els punts que hi estan recollits.
S’acostuma a confondre amb la tutela de fills o menors però no hi té res a veure, malgrat que s’aplica en tots els àmbits del dret de família.

La guarda i custòdia consisteix en la convivència i la cura dels fills en cas de separació dels pares. Pot ser compartida o exclusiva per part d’un dels progenitors.

En canvi, la pàtria potestat es refereix al dret que tenen els pares de decidir tot el que concerneix legalment els seus fills menors d’edat.

En aquest tipus de casos, es busca que els fills no pateixin canvis bruscos en el seu nivell de vida, de manera que, si hi ha una diferència molt marcada entre la situació econòmica de cada un dels progenitors, és possible que s’estableixi una pensió alimentària. La quantia dependrà del cas concret. Per tant, és recomanable comptar amb un advocat de família que supervisi tot el procediment i garanteixi que la pensió establerta sigui justa per a les dues parts.

Sí, pots fer-ho mitjançant un escrit de demanda. Això dona pas a un procés en el qual es duen a terme proves documentals, audiències i exploracions sobre la malaltia que pateix la persona en qüestió. Amb tot això, es determinarà si la incapacitació és total o parcial i qui exercirà de tutor o defensor judicial, que actuarà com a representant de la persona incapacitada.

¿Necesitas asesoramiento jurídico?
Cuéntanos tu caso

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), solicitamos su consentimiento para la suscripción y envío de nuestra Newsletter.

Fines y legitimación del tratamiento: envío de comunicaciones de productos o servicios a través del Boletín de Noticias al que se ha suscrito (con el consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

 Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

 Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.