Si tens una hipoteca o penses subscriure una, això t’interessa. I molt.

Hipoteca

A la tardor veurà la llum la nova llei hipotecària.

Els contractes hipotecaris estan a punt d’experimentar una important transformació en el nostre país a causa de la imminent aprovació d’una nova llei hipotecària, que veurà la llum la propera tardor quan conclogui la seva tramitació parlamentària. La reforma, tal com està concebuda en l’avantprojecte de llei impulsat pel Govern, introdueix importants novetats. Alguns dels canvis afectaran només als signants de noves hipoteques, així que la reforma entri en vigor, i altres tindran caràcter universal i retroactiu.
Partint de la base que el pilar principal del nou redactat és la protecció del consumidor davant possibles clàusules abusives o poc transparents, aquestes són les claus de la reforma que s’acosta:
En la fase precontractual la nova llei pretén oferir més transparència i seguretat al consumidor. Així, es van a incloure una sèrie de mecanismes que garanteixin la transparència del préstec hipotecari i la comprensió de les clàusules per part del client.
Pel que fa als desnonaments als bancs hauran d’advertir de les clàusules sensiblement més conflictives i incloure una simulació amb la possible evolució dels tipus d’interès durant el període de vigència del préstec hipotecari.
Per la seva banda els notaris tindran més presència en el procés de contractació. Deixaran de limitar-se a donar fe de les condicions i hauran de mantenir una trobada prèvia amb els clients per explicar-los les característiques de la hipoteca i les seves conseqüències. Per garantir que el consumidor comprèn tots els apartats del préstec s’haurà de fer constar per escrit, abans de signar el contracte.
En la mateixa línia, la reforma de la llei hipotecària inclourà una llista amb les clàusules que són il·legals, de manera que els notaris podran rebutjar una clàusula d’un contracte si està declarada il·legal. Aquests no tenen potestat de declarar si una clàusula és abusiva, ja que aquesta tasca els correspon als jutges, però sí que poden determinar si una clàusula no ha de figurar en el contracte perquè no és legal.
També es controlarà als bancs. Una altra de les mesures clau que es recullen en l’avantprojecte són les de control a les polítiques de remuneració bancària amb l’objectiu d’acabar amb els incentius adversos que premien la concessió irresponsable de préstecs.
Un altre dels canvis que introdueix la reforma hipotecària, per tal d’adaptar la normativa espanyola a la legislació europea, és que es posa límit a la venda creuada de productes que tradicionalment han envoltat a la comercialització de les hipoteques. D’altra banda, la reforma hipotecària regularà també el paper dels anomenats intermediaris de crèdit immobiliari, als quals s’exigirà una sèrie de garanties com assegurances de responsabilitat civil.
Finalment, per tal de treballar a favor de la senzillesa i de la millor comprensió del contracte hipotecari, la nova llei inclourà la creació d’un contracte estàndard, clar i transparent.
Si tens qualsevol dubte o desitges més informació sobre aquest assumpte no dubtis a contactar-nos.
Virginia PenyaAdvocats

Back to top